Eredmények – EMMA


EMMA – egységes szoftverminőség-biztosítási platform születése

Az „InfoPólus projektben” az Egységes Minőség Monitorozó Alkalmazás, rövidített nevén az EMMA biztosítja az egységes módszertant és a közös, egységes minőség monitorozó felületet a projekt keretében fejlesztett pilotalkalmazások, szoftvermegoldások számára. Ez az, ami az egész projektet egységes keretbe, vízióba csomagolja, mintegy absztrakciós réteget képezve az egyébként nagyon különböző minőségi problémákkal foglalkozó részprojektek fölé. Fontos kihangsúlyozni, hogy az EMMA alapvetően egy a fejlesztés során alkalmazott módszertani megközelítés, ami ily módon önállóan nem piacképes, viszont azokat a specifikus megoldásokat, szoftvertermékeket, melyeket ezzel a megközelítéssel fejlesztettek, saját piacukon képes versenyképesebbé tenni.

Az EMMA projektben betöltött szerepe

A projekt keretében fejlesztett öt megoldás (adattisztítás, működéskritikus rendszerek, FORRÁS, Magic, OpenDeskTop) mindegyike számítógépes informatikai rendszerek minőségével kapcsolatos. Ezek a megoldások azonban – bár közös elven, módszertani alapon nyugszanak – öt különböző kimenetet eredményeznek. Ezeket a kimeneteket képes megjeleníteni az EMMA, mint közös, összefoglaló riport felület.

A projekt keretében az alábbi, szoftverminőséggel kapcsolatos fejlesztések valósultak meg:

  1. Minőségbiztosított nyílt forráskódú irodai alkalmazás-csomag (OpenDeskTop) kifejlesztése

Nyílt szabványú, nyílt forráskódú vagy szabad terjesztésű alkalmazásokból felépített, teljes értékű irodai disztribúció készült, kiegészítve az ehhez kapcsolódó alkalmazás migrációs eljárásokkal, a verziókövetés alapú ügyfél-támogatási rendszerrel, illetve a minőség monitorozásával.

  1. Magic alapú rendszerekre optimalizált teszt-automatizáló megoldás és tesztmenedzser fejlesztése.
  2. FORRÁS-SQL környezetben készült rendszerekre optimalizált komplex teszt-automatizáló és tesztgeneráló termék- és szolgáltatáscsomag fejlesztése.
  3. Adattisztító és tesztautomatizáló alkalmazáscsoport fejlesztése (DQM Professional).
  4. Nagy és összetett (elsősorban a pénzügyi) rendszerek működéskritikus üzemeléséhez, minőség- és teljesítményvizsgálatához kapcsolódó fejlesztések. (GAMMA és OMEGUARD nevű termékek).